Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍNH THẮNG
Địa chỉ: 296 Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3947 1106; 0918 50 60 97 - Fax: 08.3947 1107
Email:
congtychinhthang@chithaconst.com.vn - Website: http://chithaconst.com.vn  
             
MỤC LỤC
   
  PHẦN 1 : GIỚI THIỆU CHUNG  
  1. THÔNG TIN CHUNG  
  2. CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH  
  3. CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ  
  4. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY  
   
   
  PHẦN 2 : HỒ SƠ NĂNG LỰC  
  1. DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN  
  2. DANH MỤC THIẾT BỊ THI CÔNG  
   
   
  PHẦN 3 : HỒ SƠ KINH NGHIỆM THI CÔNG  
  1. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG  
  2. CÁC HỢP ĐỒNG CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG  
   
   
  PHẦN 4 : HÌNH ẢNH CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG TIÊU BIỂU
   

   
   
             

 

 

 

NỘI DUNG ĐANG CẬP NHẬT