Thông tin cong trinh năm 2009
Các nhà quan sát công nghiệp tin rằng, Apple sẽ phát hành không phải một mà tới hai mẫu iPhone mới trong năm nay, trong đó có một phiên bản rẻ, chỉ bằng nửa giá iPhone 5 đang bán trên thị trường.
Căn hộ hạng sang được xây dựng và thiết kế hướng đến
Căn hộ hạng sang được xây dựng và thiết kế hướng đến
Căn hộ hạng sang được xây dựng và thiết kế hướng đến
Thông tin cong trinh năm 2010
Các nhà quan sát công nghiệp tin rằng, Apple sẽ phát hành không phải một mà tới hai mẫu iPhone mới trong năm nay, trong đó có một phiên bản rẻ, chỉ bằng nửa giá iPhone 5 đang bán trên thị trường.
Chưa có tin nào
Thông tin cong trinh năm 2011
Các nhà quan sát công nghiệp tin rằng, Apple sẽ phát hành không phải một mà tới hai mẫu iPhone mới trong năm nay, trong đó có một phiên bản rẻ, chỉ bằng nửa giá iPhone 5 đang bán trên thị trường.
Chưa có tin nào
Thông tin cong trinh năm 2012
Các nhà quan sát công nghiệp tin rằng, Apple sẽ phát hành không phải một mà tới hai mẫu iPhone mới trong năm nay, trong đó có một phiên bản rẻ, chỉ bằng nửa giá iPhone 5 đang bán trên thị trường.