Nhà phố

MẪU NHÀ PHỐ 1
Công trình: Nhà ở Gia đình
Chủ đầu tư: Ông Hùng
Hạng mục Thi công: Xây mới
Địa chỉ: Đường Nguyễn Bá Tòng, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh