KHỐI NHÀ Ở (KHỐI 1) - Sản phẩm

Năm 2019
Mô tả danh mục công trình năm 2019
Tên công trình: Hệ thống nhà hàng STOKER Chủ đầu tư: STOKER Tổng thầu: Công ty cổ phần dịch vụ BeePhan Hạng mục thi công phần hoàn thiện Địa chỉ: Số 2 đường Đặng Hữu Phố, phường Thảo Điền, quận 2
Tên công trình: Villa Melia Hồ Tràm Chủ đầu tư: CUBE Tổng thầu: Công ty TNHH XD CUBE Thi công hạng mục: xây dựng cơ bản